Algemene boekingsvoorwaarden

Met het aangaan van een boeking gaat u een bindende overeenkomst aan. Hieronder volgen de algemene boekingsvoorwaarden.

1. Bevestiging boeking

Bij bevestiging van de reservering of opdracht, is er sprake van een boeking. U garandeert zich met een boeking dat het optreden wordt uitgevoerd op genoemde afgesproken datum en tijdstip. U ontvangt bij de boekingsbevestiging de bijbehorende boekingsvoorwaarden. Bewaart u deze goed bij uw administratie.

2. Ontbindingsrecht

Na de boeking heeft u een bedenktijd van 14 dagen waarin u kosteloos mag annuleren. Daarna wordt de boeking automatisch definitief.

Wanneer de bedenktijd afgelopen is, reken ik erop dat het optreden doorgaat en worden de voorbereidingen in gang gezet om uw boeking tot een succes te maken. Daaronder valt ondermeer het repeteren en/of samenstellen en instuderen van de act(s), het reserveren van instrumenten en apparatuur, geluidstechnicus, vervoer en eventuele overnachting.
Ook communiceer ik actief naar klanten toe dat ik niet meer beschikbaar ben op betreffende datum van optreden. Daarom gelden dus de annuleringsvoorwaarden.

3. Aanbetaling

Van een reserveringsboeking is sprake wanneer een boeking minimaal 3 maanden voor de datum van optreden is vastgelegd. Er is dan een aanbetaling vereist van 20% over het totale boekingsbedrag. Dit bedrag betaalt u via factuur binnen 2 weken na bevestiging van de opdracht.

Voorbeeld:
Stel u wilt een boeking voor 1 december 2019. U doet op 1 juni 2019 het verzoek tot boeking en u ontvangt de bevestiging op 3 juni dat het optreden is geboekt op 1 december. In dat geval is er sprake van een reserveringsboeking. In dat geval dient u de aanbetaling van 20% binnen 2 weken te voldoen, in dit geval 17 juni en het restantbedrag dient voor de datum van optreden op mijn rekening te zijn bijgeschreven of op de dag van optreden contant te worden voldaan. De bedenktijd vervalt per 15 juni 2019 en de opdracht is daarmee definitief geboekt per 15 juni 2019.

4. Annuleren boeking

Wanneer u onverhoopt wilt annuleren na de bedenktijd van 14 dagen dat de boeking definitief is geworden, gelden de navolgende tarieven: Bij annulering tot 3 maanden voor de boekingsdatum betaalt u 20% van het totale boekingsbedrag:

  • Bij annulering tussen 3 en 2 maanden voor de boekingsdatum betaalt u 50% van het totale boekingsbedrag.
  • Bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor de boekingsdatum betaalt u 75% van het totale boekingsbedrag.
  • Vanaf 1 maand voor de boekingsdatum tot datum optreden betaalt u 95% van het totale boekingsbedrag.

5. Betaling

Na de boekingsbevestiging ontvangt u binnen 2 werkdagen de factuur. Voor een reguliere boeking geldt contante betaling op de dag van optreden, tenzij anders afgesproken.  Indien er sprake is van een reserveringsboeking ontvangt u een factuur voor 20 % aanbetaling van de opdracht, welke binnen 2 weken na de opdrachtsbevestiging dient te worden voldaan.

6. Wanbetaling.

Ik vertrouw op een tijdige betaling zoals afgesproken. Bij niet nakoming van de afspraken worden incassokosten van 15% over het totaalbedrag met een minimum van € 100,00 in rekening gebracht. Het bedrag inclusief incassokosten dient binnen 7 dagen te worden voldaan op het kantoor.